Όταν η βλάβη αφορά το ένα ηµισφαίριο του εγκεφάλου και κλινικά εκφράζεται ως δυσλειτουργία του ενός ηµιµορίου του σώµατος (αριστερά ή δεξιά πλευρά) η Ε.Π. χαρακτηρίζεται ως ηµιπληγία. Η µορφή αυτή έχει την καλύτερη πρόγνωση από κινητικής πλευράς.

Είναι ο πιο κοινός τύπος εγκεφαλικής παράλυσης και επηρεάζει τη μια πλευρά του σώματος π.χ. ένα χέρι και ένα πόδι. Αυτά τα παιδιά γίνονται συνήθως ανεξάρτητα αλλά δεν μπορούν χρησιμοποιήσουν το ένα μέλος τόσο καλά όσο το άλλο.

Η διπληγία οφείλεται σε βλάβη σε συγκεκριµένη περιοχή του πυραµιδικού συστήµατος στον εγκέφαλο µε κινητική δυσλειτουργία και στα δύο κάτω άκρα. Συμβαίνει συνήθως σε πρόωρα. Συχνά τα πόδια γυρίζουν προς τα μέσα και σταυρώνουν στα γόνατα στάση γνωστή σαν « ψαλίδισμα». Τα παιδιά με σπαστική διπληγία πιθανώς να μπορούν να βαδίσουν για μικρές αποστάσεις.

Η πλαστικότητα του νευρικού συστήµατος είναι η βάση όλων των µεθόδων νευροαποκατάστασης. Η αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά με Ε.Π. γίνεται με συνεργασία ειδικών επαγγελματιών υγείας.

Ο ρόλος του ποδίατρου έγκειται στα πλαίσια της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης με την κατασκευή ειδικών ορθωτικών πελμάτων και στην παροχή βοηθημάτων όπως είναι οι διορθωτικοί νάρθηκες.

Η Εγκεφαλική Παράλυση (Ε.Π.) είναι µία παθολογική οντότητα µε πολλαπλές µορφές κλινικής έκφρασης. Ανάλογα µε την τοπογραφική κατανοµή της βλάβης της Εγκεφαλικής Παράλυσης χαρακτηρίζεται ως τετραπληγία, διπληγία, ηµιπληγία, τριπληγία και µονοπληγία.