Δοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν διοικητικό συμβούλιο 2018

Αρβανιτάκης Μάνος

Πρόεδρος

Καλυκάκη Κατερίνα

Αντιπρόεδρος

Πούλιου
Έλενα

Ταμίας

Ποτουρίδου Νίνα

Γραμματέας

Βογιατζόγλου Λευτέρης

Μέλος

Θειάσπρας Λουκάς

Επιστημονικός Σύμβουλος