Συνέδρια

Τα Συνέδρια του Συλλόγου μας

3ο Συνέδριο Ποδιατρικής – Ποδολογίας

Περισσότερα

2ο Συνέδριο Ποδιατρικής – Ποδολογίας

Περισσότερα