Για να γίνετε μέλος του Συλλόγου

Όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι εγκεκριμένα από την νομική υπηρεσία του συλλόγου έχουν κάρτα με αριθμό μητρώου και σφραγίδα από τον σύλλογό μας.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα, δίνουν πτυχία μόνο τρεις (3) εκπαιδευτικοί φορείς: Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και ΙΕΚ

Να ρωτάτε εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας την αντιστοιχία του δικού σας πτυχίου.

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιο μέλος στο Σύλλογο Ποδιάτρων - Ποδολόγων θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1

Να προσκομίσει υπογραφές για την ένταξή του, από δύο ήδη ενεργά μέλη του Συλλόγου.

2

Να λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν ελέγχου των πτυχίων του ενδιαφερόμενου.

3

Nα τακτοποιήσει την οικονομική υποχρέωση του τρέχοντος έτους (50,00 ευρώ).