Ο πόνος στην περιοχή της πτέρνας είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Συνήθως εμφανίζεται μετά από κάκωση και εντοπίζεται στην πτέρνα κατά την όρθια στάση.

Ο άκανθας είναι οστεόφυτο αποτέλεσμα υποτροπιάζουσας φλεγμονής της πελματιαίας απονεύρωσης: στην περιοχή της χρονίζουσας φλεγμονής σχηματίζεται ουλώδης ιστός στον οποίο τελικά εναποτίθενται άλατα. Οι ασβεστώσεις αυτές σταδιακά οστεοποιούνται πλήρως. Η ύπαρξη του άκανθα προκαλεί ερεθισμό στην γύρω περιοχή του ποδιού με αποτέλεσμα τον έντονο τοπικό πόνο κατά την όρθια στάση, την βάδιση και το τρέξιμο.

Η φλεγμονώδης αντίδραση του συνδετικού ιστού του πέλματος είναι η αιτία του πόνου. Συνήθως υπάρχει και μια οστική προπέτεια η οποία είναι εμφανής στις ακτινογραφίες.