Πλατυποδία είναι η μείωση ή απουσία στη φυσιολογική καμάρα στο εσωτερικό του πέλματος.

Στα μικρά παιδιά συχνότερα παρατηρούμε μία μεγαλύτερη παραμόρφωση που λέγεται βλαισοπλατυποδία, δηλαδή την ύπαρξη πλατυποδίας σε συνδυασμό με βλαισή παραμόρφωση (προς τα έξω απόκλιση του ποδιού).