Η υπερκεράτωση - σκλήρυνση πελμάτων είναι αποτέλεσμα μιας επιταχυνόμενης ανάπτυξης των νεκρών κυττάρων στη βασική στοιβάδα με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πάχος του κερατοειδούς στρώματος.

Έντονες υπερκερατώσεις (κάλοι που δεν πονούν) παρατηρούνται σε διαβητικούς ασθενείς. Οι υπερκερατώσεις πρέπει να αφαιρούνται από ειδικό ποδίατρο ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική αντιμετώπιση και εξάλειψη.