Ως υπονύχια υπερκεράτωση περιγράφεται η συσσώρευση, κάτω από την ονυχαία πλάκα, μεγάλης ποσότητας κερατινοκυττάρων τα οποία παράγονται από παθολογική δραστηριότητα της κοίτης και του υπονυχίου.