Χαρακτηρίζεται από πάχυνση του όνυχα, η οποία οφείλεται τόσο στην πάχυνση του σώματος, όσο και της κοίτης του όνυχα, μεταβαίνει αυξανόμενη από τη βάση προς το ελεύθερο άκρο.

Κατά τη δυστροφία αυτή οι όνυχες γίνονται μεγαλύτεροι, ευρύτεροι και περισσότερο κυρτοί, παίρνοντας το σχήμα γυαλιού του ρολογιού. Υπάρχει επίσης υπερτροφία των ιστών των μαλακών μορίων των τελικών φαλαγγών με σκληροελαστική σύσταση και συχνά κυανή χροιά. Η πληκτροδακτυλία διακρίνεται σε ιδιοπαθής, κληρονομική, επίκτητη.