Κυρίες και κύριοι,

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, μετά την με αριθ.πρωτοκόλλου Γ5β/20-10-2022 Γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, η οποία μάλιστα αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι  η ειδικότητα του ποδολόγου πρόκειται να ενταχθεί  στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, βασιζόμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο, τα γνωσιακά αποτελέσματα και τις μελέτες τα οποία υπέβαλε το Δ.Σ. τού Συλλόγου μας προς το ΚΕΣΥ, έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης, στην Ελλάδα.

Καθώς τα αρμόδια υπουργεία έχουν αντιληφθεί τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι επισκέπτονται άτομα μη αποφοίτους πανεπιστημιακής σχολής, άρα αμφίβολης κατάρτισης, περιμένουμε στο άμεσο μέλλον τη νομοθετική θέσπιση της ειδικότητας τού ποδολόγου/ποδιάτρου ως πανεπιστημιακής ειδικότητας.

Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου με ανακοίνωση

 Δ. Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΣΥ

Διαβάστε την σχετική απόφαση εδώ