Η ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού τείνει να έρθει σε επαφή με την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης: Υποχωρεί αυτόματα μερικές φορές όμως αποτελεί αιτία καθυστέρησης στην έναρξη του βαδίσματος.