Η διπληγία οφείλεται σε βλάβη σε συγκεκριµένη περιοχή του πυραµιδικού συστήµατος στον εγκέφαλο µε κινητική δυσλειτουργία και στα δύο κάτω άκρα. Συμβαίνει συνήθως σε πρόωρα. Συχνά τα πόδια γυρίζουν προς τα μέσα και σταυρώνουν στα γόνατα στάση γνωστή σαν « ψαλίδισμα». Τα παιδιά με σπαστική διπληγία πιθανώς να μπορούν να βαδίσουν για μικρές αποστάσεις.

Η πλαστικότητα του νευρικού συστήµατος είναι η βάση όλων των µεθόδων νευροαποκατάστασης. Η αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά με Ε.Π. γίνεται με συνεργασία ειδικών επαγγελματιών υγείας.

Ο ρόλος του ποδίατρου έγκειται στα πλαίσια της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης με την κατασκευή ειδικών ορθωτικών πελμάτων και στην παροχή βοηθημάτων όπως είναι οι διορθωτικοί νάρθηκες.