Συμβαίνει όταν τα γόνατα έχουν κλίση προς τα έξω. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα αισθητικής, προβλήματα στα γόνατα ισχία και μέση σε μεγαλύτερες ηλικίες.