Όταν η βλάβη αφορά το ένα ηµισφαίριο του εγκεφάλου και κλινικά εκφράζεται ως δυσλειτουργία του ενός ηµιµορίου του σώµατος (αριστερά ή δεξιά πλευρά) η Ε.Π. χαρακτηρίζεται ως ηµιπληγία. Η µορφή αυτή έχει την καλύτερη πρόγνωση από κινητικής πλευράς.

Είναι ο πιο κοινός τύπος εγκεφαλικής παράλυσης και επηρεάζει τη μια πλευρά του σώματος π.χ. ένα χέρι και ένα πόδι. Αυτά τα παιδιά γίνονται συνήθως ανεξάρτητα αλλά δεν μπορούν χρησιμοποιήσουν το ένα μέλος τόσο καλά όσο το άλλο.