Φλεγμονή του θυλάκου στο πίσω μέρος της πτέρνας του Αχιλλείου τένοντα. Παρατηρείται προπέτεια του αχιλλείου τένοντα κεντρικά της κατάφυσης του και διόγκωση των μαλακών μορίων στο σημείο όπου η περιοχή της πτέρνας του υποδήματος προσκρούει στην προεξοχή του φύματος της πτέρνας.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνότερα όταν υπάρχει προέχουσα γωνιώδης παραμόρφωση ή παραμόρφωση τύπου «πέλεκυ» του άνω ορίου του φύματος του αστραγάλου, ακριβώς πάνω από την κατάφυση του Αχίλλειου τένοντα Σχετίζεται με την αχίλλειο τενοντίτιδα και την πελματιαία απονευρωσίτιδα.