Προσαγωγή του μεγάλου δακτύλου προς τη μέση γραμμή. Συνιστάται παραπομπή, όταν η προσαγωγή είναι μεγάλου βαθμού και δημιουργείται πρόβλημα στο βάδισμα, καθώς και όταν υπάρχει δυσκολία σε παθητικό ευθειασμό του πρόσθιου τμήματος του άκρου ποδιού (διόρθωση με ευθειασμό).