Τις περισσότερες φορές πρόκειται για απλή συνήθεια των παιδιών να περπατάνε στις μύτες των ποδιών. Η κληρονομικότητα αποτελεί συχνή αιτία. Αποκλείστε την ύπαρξη βραχείας πτέρνας (η ραχιαία κάμψη του ποδιού πρέπει να είναι < 90ομεταξύ ραχιαίας επιφάνειας ποδιού και κνήμης και με το γόνατο ευθειασμένο).

Σκεφτείτε τυχόν νευρολογική νόσο, όπως CP κ.ά.. Όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή όταν επιμένουν μέχρι την ηλικία των 7 ετών, συνιστάται παραπομπή σε ειδικό.