ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γενικής Συνέλευσης - Συλλόγους Ποδιάτρων - Ποδολόγων,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ (PODIATRISTS) ΕΛΛΑΔΟΣ» προσκαλεί όλα τα μέλη του να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 3.00 μ.μ., στα γραφεία του σωματείου στο Κερατσίνι, στην οδό Στρατηγού Ιωάννου αρ. 18. Κατά τη Συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(1) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

(2) Έγκριση του προϋπολογισμού

(3) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

(4) Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής

Αν δεν υπάρξει απαρτία τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν στην σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στις 3.00 μ.μ. στο ισόγειο του ξενοδοχείου ROYAL OLYMPIC HOTEL που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Αθανασίου Διάκου αρ. 28-34 με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γενικής Συνέλευσης