Η περιέλιξη ή αλλιώς παραμόρφωση του νυχιού είναι μια ακόμα σύνηθες πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από κύρτωση του ενός ή και των δυο πλάγιων χειλών του νυχιού. H περιέλιξη σε αντίθεση με την μυκητίαση είναι μια πάθηση που δημιουργεί πολύ έντονα το αίσθημα του πόνου ενώ η αντιμετώπισή του γίνεται μόνο από ειδικό ποδολόγο-ποδίατρο.

Η παραμόρφωση του νυχιού συνήθως οφείλεται στη χρήση πολύ στενών υποδημάτων ή και σε τραυματισμό, ενώ η θεραπεία που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση από τον ποδολόγο είναι η αποσυμπίεση του νυχιού από το δέρμα.

Στην περίπτωση αυτή η ονυχαία πλάκα είναι υπερβολικά κυρτή, ιδίως προς το ελεύθερο άκρο της. Είναι αρκετά συχνή δυστροφία στους ηλικιωμένους, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κληρονομικές.