Αφορά συνήθως τους όνυχες των μεγάλων δακτύλων των ποδιών. Καταρχήν οι όνυχες είναι υπερτροφικοί, κυρτοί, κυματοειδείς, σκληροί, φαιοκίτρινοι ή γκριζόφαιοι.

Οφείλεται σε χρόνιους μικροτραυματισμούς, σε τροφικές διαταραχές, σε σαπροφυτικούς μύκητες, στο κακό κόψιμο των νυχιών και τα ακατάλληλα παπούτσια. Θεραπευτικά συνίσταται η αφαίρεση της ονυχαίας πλάκας με καταστροφή της μήτρας.