Η κλινική εκτίμηση των προβλημάτων του άκρου ποδιού δεν είναι πάντα εύκολη στα παιδιά, ιδιαίτερα στα νήπια (1-3 χρόνων), λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής του παιδικού ποδιού, αλλά και της ύπαρξης φυσιολογικών παραλλαγών και νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος, οι οποίες, χωρίς μερικές φορές να εδράζονται στο άκρο πόδι, επηρεάζουν την εμφάνιση ή και τις λειτουργίες του.

Τα περισσότερα παιδιά γεννιούνται με φυσιολογικά αναπτυγμένα πόδια, τα οποία δομικά είναι σταθερά και λειτουργικά. Ωστόσο σε ορισμένα παιδιά εμφανίζονται παραλλαγές της φυσιολογικής δομής και ευθυγράμμισης των αρθρώσεων του ποδιού. Αποτέλεσμα αυτών των παραλλαγών είναι οι παραμορφώσεις και οι διαταραχές βάδισης.

Έτσι, π.χ. η έσω στροφή του μεγάλου δακτύλου μπορεί να οφείλεται σε ραιβό μετατάρσιο αλλά και σε έσω στροφή του κνημιαίου ή του μηριαίου οστού. Η μορφολογία του άκρου ποδιού επηρεάζεται στη βρεφική και την παιδική ηλικία από ενδομήτριους και εξωμήτριους παράγοντες.

Στη γέννηση ο σκελετός του άκρου ποδιού είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος χόνδρινος και απεικονίζεται ακτινολογικά ως χαλαρή συνάθροιση των πυρήνων οστέωσης του αστραγάλου, της πτέρνας και των οστεοποιημένων διαφύσεων των οστών, των φαλάγγων και των μεταταρσίων. Η σύσταση αυτή καθιστά το βρεφικό άκρο πόδι εξαιρετικά εύκαμπτο, του επιτρέπει να συμπεριφέρεται ως κέρινο πρότυπο το οποίο διαμορφώνεται υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων.